Door persoonlijke omstandigheden heeft Enkhuizen Maritiem haar werkzaamheden gestaakt en heeft deze aan Doeve Makelaars en Taxateurs overgedragen. Na 10 seconden wordt u automatisch naar de website van Doeve Makelaars en Taxateurs doorgezet waar u de passagiersschepen kunt vinden onder de beroepsschepen.

Mocht de pagina niet automatisch doorschakelen klik hier.

Due to personal circumstances, Enkhuizen Maritiem has ceased its activities and has transferred these to Doeve Brokers and Valuers. After 10 seconds you will be automatically redirected to the Doeve Brokers and Valuers website where you can find the passenger vessels under the Commercial ships.

If the page does not automatically forward please click here.